Klassetur
I tillegg til Stryn leirskule arrangerer Naturleg Aktiv camp for ungdomsskuleklasser, høgskuleklasser, teambuilding, m.m. Campane inneber overnatting på Nordfjord Fritidssenter, mat og ulike dagsaktivitetar. På Nordfjord Fritidssenter er det plass til om lag 70 personar.
Her kan ein sy saman eige opplegg eller høyre med oss om eit ferdig opplegg.

Ulike aktivitetar ein kan velje mellom:

•      Hydlaparken (Vi anbefaler at «Noregs finaste klatrepark» er ein av aktivitetane.)
•      Loen Skylift
•      Bading i lokalt vatn eller fjord
•      Teambuilding
•      Padling: kano/kajakk
•      Fjelltur
•      «Survive» (orientering i grupper med mange utfordrande aktivitetar)
•      Overnatting i gapahuk/villmarksleir

Det er lov å kome med andre ynskjer i tillegg.

Pris
Pris er avhengig av aktivitetar og gruppestorleik.

Kontakt oss:
Naturlegaktiv.no
post@naturlegaktiv.no
Tlf: 90 10 60 15