Om oss
Einar Dons Brath, Øystein Hesjedal og Ingrid Parr Slettvoll arbeider på Stryn leirskule. Einar og Øystein er utdanna lærarar i idrett, fysisk aktivitet og helse, samfunnsfag og lokal historie. Ingrid er utdanna grunnskulelærar med vidareutdanning i blant anna spesialpedagogikk. Alle har arbeidd som lærarar i om lag 10 år og stortrivst i jobben. 

Leirskulelærarane brenn for å skape gode opplevingar og læring med naturen som utgangspunkt. Dei erfarne lærarane er opptekne av tryggleik og viser omsorg og engasjement for elevane. Dette er leirskulelærarar som strekk seg langt for at elevar og lærarar skal oppleve leirskulen som ein fantastisk plass å vere. 

Kontakt oss:
Ingrid Parr Slettvoll: 90 02 30 96
Einar Dons Brath: 41 23 43 14
E-post: post@naturlegaktiv.no 
Besøksadresse: Nordfjord fritidssenter, 6795 Blaksæter