Stryn Leirskule haust/vår
Program

Måndag: 
Bli kjent
Elevane blir møtt med varm lunsj når dei kjem til Stryn leirskule kl 12.00. Etter lunsjen går vi gjennom program, reglar og generell info om veka. 
Første utflukt går til hoppbakken. Her skal elevane ha ulike samarbeidsøvingar og skyte med pil og bue. Det blir også kurs i kart og kompass.
På kvelden kan elevane spele volleyball, bordtennis, kort, brettspel eller berre nytte tida til å bli betre kjent.

Tysdag
«Survive»
For å «overleve» dagen må gruppene samle inn ein viss poengsum. Gruppene skal finne postar, samle poeng, rekne tid og ikkje minst samarbeide og hjelpe kvarandre. Dei skal bruke kart og kompass, og lage mat på stormkjøkken. Kjem di gruppe til å overleve? Heile dagen går føre seg i vakker natur i fjellet bak leirskulen. Dette er ein dag som gir stort engasjement og mykje læring. 
På kvelden blir det diskotek. 

Onsdag:
«Farmen»
Denne dagen er vi i Sagedammen som husar ei gammal oppgangssag, eit gammalt høvleri, ei gammal smie og ei etterlikning av ein gammal steinomn. I løpet av dagen skal elevane få separere mjølk og fløyte, smi jern, bake pizza i steinomn, oppleve ei historisk reise, padle i kajakk, m.m. Er veret fint er det moglegheit for bading. Ein lærerik og hyggeleg dag der fleire av dei lokale innbyggjarane bidreg med sin kunnskap og sine historier. 

Torsdag
Hydlaparken
I Hydlaparken kan du leike deg i klatreløyper mellom tretoppane og hyle deg gjennom zip lines. Dei tøffaste kan hoppe frå Hydlaspranget som rager 15 meter over bakken. Klatreløypene i Hydlaparken har ulik vanskegrad, frå lett til krevjande. Det er 7 ulike løyper med fargekodar oransje, grøn, blå og raud. Alle løypene har namn etter fjella rundt parken. 

Les meir om Hydlaparken her: https://www.hydlaparken.no/

Kvelden beveger vi oss opp til villmarksleiren som ligg 10 min frå senteret. Her blir det underhaldningsbidrag frå både leirskulelærar og elevar. Vi et kveldsmaten rundt bålet. Det er moglegheit for elevane å sove ute i gapahuk/villmarksleiren siste natta. Leirskulelærarane har ikkje høve til å vere med så her må eigne lærarar trå til.

Fredag:
Vi bruker siste dagen til pakking, rydding/vasking og aking i hoppbakken. Ein stor og ein liten bakke ventar på deg. Einar og Ingrid vatnar bakkane godt, så det blir stor fart!

Vi avsluttar med varm lunsj og presentasjon av bilete frå veka. Dette er ei fin avslutning der vi får oppsummert ei lang veke med mange minner og opplevingar. Heimreise kl. 12.00.