Stryn Leirskule haust/vår
Program
Nedanfor følgjer program for eit 5-dagars opphald. På eit 4-dagars opphald utgår farmen.

Måndag: 
Bli kjent
Elevane blir møtt med varm lunsj når dei kjem til Stryn leirskule kl. 12.00. Etter lunsjen går vi gjennom program, reglar og generell info om veka. 
Vi går samla ein liten tur der vi har ulike samarbeidsøvingar og blir godt kjent med kvarandre.
På kvelden blir det ei lita økt med opplæring i kart og kompass. Elles
kan elevane spele volleyball, bordtennis, kort, brettspel eller berre nytte tida til å bli betre kjent.


Tysdag
«Survive»
For å «overleve» dagen må gruppene samle inn ein viss poengsum. Gruppene skal finne postar, samle poeng, rekne tid og ikkje minst samarbeide og hjelpe kvarandre. Dei skal bruke kart og kompass så det er lurt å følgje med på opplæringa måndag. Kjem di gruppe til å overleve? Heile dagen går føre seg i vakker natur i fjellet bak leirskulen. Dette er ein dag som gir stort engasjement og mykje læring. 
På kvelden blir det ei økt med opplæring i enkel førstehjelp og overlevingsstrategiar i naturen. 
 

Onsdag
Hydlaparken
I Hydlaparken kan du leike deg i klatreløyper mellom tretoppane og hyle deg gjennom zip lines. Dei tøffaste kan hoppe frå Hydlaspranget som rager 15 meter over bakken. Klatreløypene i Hydlaparken har ulik vanskegrad, frå lett til krevjande. Det er 7 ulike løyper med fargekodar oransje, grøn, blå og raud. Alle løypene har namn etter fjella rundt parken. 

Les meir om Hydlaparken her: https://www.hydlaparken.no/

På kvelden blir det diskotek. 

Torsdag: 
«Farmen»
Denne dagen er vi i Sagedammen som husar ei gammal oppgangssag, eit gammalt høvleri, ei gammal smie og ei etterlikning av ein gammal steinomn. Dagen startar med historie og konsert frå ein lokal musikar med spellemannspris. I løpet av dagen skal elevane få smi jern, bake pizza i steinomn, oppleve ei historisk reise, padle i kajakk, vere med på tradisjonsleikar, m.m. Er veret fint er det moglegheit for bading. Ein lærerik og hyggeleg dag der fleire av dei lokale innbyggjarane bidreg med sin kunnskap og sine historier. 

Kvelden beveger vi oss opp til villmarksleiren som ligg 10 min frå senteret. Her blir det underhaldningsbidrag frå både leirskulelærar og elevar. Vi et kveldsmaten rundt bålet. Det er moglegheit for elevane å sove ute i gapahuk/villmarksleiren siste natta. Leirskulelærarane har ikkje høve til å vere med så her må eigne lærarar trå til.

Fredag:
Vi bruker siste dagen til pakking, rydding/vasking, og om tid vert det aktivitetar.

Vi avsluttar med varm lunsj. Heimreise kl. 12.00.